بحران بهداشتی در افغانستان-گفت‌وگو با سلیم پیگیر، رئيس حزب متعهد فکری افغانستان

بحران بهداشتی در افغانستان گفت‌وگو با سلیم پیگیر، رئيس حزب متعهد فکری افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۰۴