هزارسال تمدن زیر آوار؛ زلزله در مراکش-گزارشی از نیکی یزدانی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

هزارسال تمدن زیر آوار؛ زلزله در مراکش گزارشی از نیکی یزدانی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰