نگرانی‌ یوناما از وضعیت وخیم زنان معترض در زندان طالبان - صدف امیری، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶