سفر وزیر امور خارجه امریکا به خاورمیانه-جزئيات بیشتر از اشکان صفایی

سفر وزیر امور خارجه امریکا به خاورمیانه جزئيات بیشتر از اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸