رونمایی از کتاب قصه‌های ناتمام- گزارشی از ادریس جویا، افغانستان اینترنشنال