نگرانی قزاقستان از افغانستان - علی کاظمی، جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۷