بازگشایی یک دفتر سازمان ملل در قندهار-گفت‌وگو با نعمت‌الله بیژن، استاد دانشگاه

بازگشایی یک دفتر سازمان ملل در قندهار گفت‌وگو با نعمت‌الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۱