بحران خشکسالی در ترکیه - گزارشی از میرویس اوریا، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳