حمله بر گردشگران خارجی در بامیان - امان فرهنگ جزئیات می دهد:

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰