بزرگترین رزمایش نظامی ناتو پس از دوران جنگ سرد - گزارشی از شهره جولانی

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۲