درماندگی طالبان در رسیدگی به آسیب‌دیدگان سلاب‌های اخیر - سمیرا رسا، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱