زندگی زنان افغان در دوسال حاکمیت طالبان - بصیر آهنگ جزئیات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳