واکنش رسانه‌های ترکیه در باره حمله ایران به اسرائیل - نرگس‌هورخش، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶