تولید تایر با استفاده از گیاهان-همایون خیری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

تولید تایر با استفاده از گیاهان؛ پژوهشگران آلمان از ریشه قاصدک تایر موتر ساخته‌اند همایون خیری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹