پیوستن طالبان تخاری به تحریک طالبان پاکستان - گفت‌وگو با اجمل سهیل

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۱۴