هشدار بایدن از فروپاشی نظام اقتصادی افغانستان - عارف یعقوبی، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱