تلفات انسانی در غزه به مرز ۶ هزار نفر رسید -راء الشانطی از غزه گزارش می‌دهد

تلفات انسانی در غزه به مرز ۶ هزار نفر رسید براء الشانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از غزه گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳