طالبان یک بازار فروش تریاک در ولسوالی مارجه هلمند را بستند؛ دستور کار چیست؟

گفت‌وگو با سمیع یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹