دستور مراقبت ویژه تراتزیت کالا به افغانستان - جواد همدانی، از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲