آینده نوار غزه پس از جنگ چه خواهد شد؟ - اشکان صفایی، از اسراییل گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳