براء الشنطي، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از غزه گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۶