زندگی دو سال پس از حاکمیت طالبان - تاج‌الدین سروش، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۹