اهداف سفر هیات اوزبیکستان به کابل - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷