کمک چین به سوریه - پویا هاشمی، جزییات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱