بازداشت یک عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان

بازداشت یک عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان؛ عثمان‌زاده به اتهام براندازی نظام بازداشت شده‌است. گفت‌وگو با سمیع‌الله پویا، پژوهشگر ارشد انستیتیوت شرق شناسی

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵