کسادی بازار لیلامی در کابل-شراره سروری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

کسادی بازار لیلامی در کابل شراره سروری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷