شش تاجیکستانی به اتهام همکاری با داعش در امریکا بازداشت شدند

روزنامه نیویارک پست گزارش داد که شش شهروند تاجیکستان به اتهام عضویت در شاخه خراسان داعش در سه شهر امریکا بازداشت شدند. گفت‌وگو با آرین شریفی، استاد مطالعات امنیت بین‌الملل

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳