تاثیر محدودیت‌های طالبان بر تفریحگاه‌ها در ولسوالی ارغنداب، قندهار

تاثیر محدودیت‌های طالبان بر تفریحگاه‌ها در ولسوالی ارغنداب، قندهار نجیب پاسون، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴