نمایشگاه آثار هنرمندان افغان در استراسبورگ گفت‌وگو با صوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال