خبرهای ۱۰ شب، جمعه ۱۰ سرطان ۱۴۰۱ استدیوی واشنگتن، افغانستان اینترنشنال