جواد همدانی، از محل تجمع جنبش تحفظ پشتون در اسلام‌آباد، جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۲۷