واکنش‌های جهانی به حمله بر بیمارستانی در غزه-گفت‌وگو با علی صدرزاده، تحلیلگر

واکنش‌های جهانی به حمله بر بیمارستانی در غزه گفت‌وگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۶