تلاش ایران برای تحویل دهی زندانیان افغان به طالبان

تلاش ایران برای تحویل دهی زندانیان افغان به طالبان شراره سروری، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳