شکایت باشندگان ولایت بامیان از کم‌کاری یک موسسه غیردولتی- گفت‌وگو با حمید فهیم

شکایت باشندگان ولایت بامیان از کم‌کاری یک موسسه غیردولتی- گفت‌وگو با حمید فهیم

شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰