چرا ایران می‌خواهد پای طالبان را به جنگ اسرائیل بکشاند؟

چرا ایران می‌خواهد پای طالبان را به جنگ اسرائیل بکشاند؟ گفت‌وگو با احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر مسائل منطقه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹