روز گفت‌وگوی تمدن‌ها

روز گفت‌وگوی تمدن‌ها سازمان ملل این روز را به پیشنهاد دانشمندان فارسی‌زبان، در سال ۱۳۸۰ نام‌ گذاری کرد. کشورهای مصر و چین به عنوان وارثان تمدن‌های باستان، باهم این‌روز را جشن گرفتند. رضا محمدی، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶