نگرانی روسیه و اوزبیکستان از بی‌ثباتی افغانستان گفت‌وگو با جعفر عثمان‌زاده

نگرانی روسیه و اوزبیکستان از بی‌ثباتی افغانستانگفت‌وگو با جعفر عثمان‌زاده، رهبر حزب دموکراتیک تاجیکستان

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲