خانه‌هایی از سنگ‌وچوب در بدخشان-افسانه آکابرشاه گزارش می‌دهد

خانه‌هایی از سنگ‌وچوب در بدخشان افسانه آکابرشاه گزارش می‌دهد

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵