سخنرانی نماینده بریتانیا، در مورد تصویب قطعنامه نشست شورای امنیت در باره افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸