اخذ پاسپورت و فرار مردم از حاکمیت طالبان - گزارشی از حامد حیدری، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱