کاهش خرید خانه در ترکیه - فرزیا ثابتی، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۱