واکنش‌ها به انتخابات پاکستان-پویا هاشمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

واکنش‌ها به انتخابات پاکستان پویا هاشمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰