گفته‌های مهناز افشار، هنرمند ایرانی، درباره اعتراضات ضد طالبانی در داخل افغانسنان

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳