خبرهای جمعه ۲۳ ثور استدیوی لندن افغانستان اینترنشنال