بازار پر رونق غذا فروشی‌های کنار جاده گزارشی از فواد امان، افغانستان اینترنشنال

بازار پر رونق غذا فروشی‌های کنار جاده گزارشی از فواد امان، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷