مسکو: هیچ پیشرفتی برای به رسمیت‌شناسی طالبان وجود ندارد - علی کاظمی، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۳