تنش ایران و امریکا-اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اورشلیم گزارش می‌دهد

تنش ایران و امریکا اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اورشلیم گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱