اطمینان زلمی رسول از عدم پایداری رژیم طالبان-گفت‌وگو با خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳