وضعیت دشوار پناهجویان افغان در پاکستان - تهمینه عثمانی، جزئیات می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴