لغو ممنوعیت سفر وزیر اطلاعات‌ و فرهنگ طالبان- گزارشی از اسما سرگند، افغانستان اینترنشنال